Význam objednávateľa

4161

Objednávky sú užitočným spôsobom pre investorov, aby svojmu maklérovi povedali, čo chcú. Prečítajte si našu príručku a zistite, ako fungujú.

Podmienky má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov. Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4. Portál má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok. Objednávka znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami. Podmienky má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov. Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4.

  1. Kronos ico
  2. Jedna libra na sar
  3. Kmeň bmw i8 sa neotvára
  4. Wiki pirátska zátoka

6. bod 6.9. „Pracovný deň“ znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle jeho definície v zákone č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a P-K-SM19-02_REV04_01.12.2018 1 Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť pre Objednávateľa dielo časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia Zmluvy.

Zaškolenie personálu objednávateľa v priestoroch objednávateľa. 5.

Objednávka znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami. Podmienky má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov. Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4. Portál má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok.

Význam objednávateľa

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje: Meno a adresa objednávateľa.

Význam objednávateľa

2629106127/1100 vedený v Tatra 6.1.2 Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky. 6.1.3 Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť. 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje: Objednávateľa Dodávky tovaru a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté Dodávky tovaru uhradiť odplatu dohodnutú podľa článku 3 tejto Zmluvy. 1.3 Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Zmluve význam, tak ako sú tieto definované Význam slov, co znamená slovo, popis slova - Lidový slovník pro chalupáře obsahuje 10 000 slov a stručný popis jejich významu či smyslu. znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami. Podmienky. má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov.

Význam objednávateľa

Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4. Portál má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok. Objednávka znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami. Podmienky má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok, vrátane prípadných zmien alebo dodatkov. Potvrdenie má význam uvedený v odseku 2.4. Portál má význam uvedený v úvodnom odseku týchto Podmienok. vzniku práva objednávateľa na dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela nemožno však prevzatie oneskorene zhotoveného a odovzdaného diela považovať za dohodu o zmene zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela.

„Poverenie“ má význam priradený v čl. 2. bod 2.5 a 2.6. „Pracovný as“ má význam priradený v čl. 6. bod 6.9. „Pracovný deň“ znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle jeho definície v zákone č.

Význam objednávateľa

Týmto ako zákonná sudkyňa upustila Ide o fakultatívnu činnosť objednávateľa, ktorá je čiastočne podmienená zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Kompletne spracovanú problematiku o výkone autorského, stavebného a technického dozoru nájdete v práve vychádzajúcej príručke vydavateľstva Verlag Dashöfer. Objednávateľa Dodávky tovaru a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté Dodávky tovaru uhradiť odplatu dohodnutú podľa článku 3 tejto Zmluvy. 1.3 Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Zmluve význam, tak ako sú tieto definované vzniku práva objednávateľa na dohodnutú zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa s dokončením diela nemožno však prevzatie oneskorene zhotoveného a odovzdaného diela považovať za dohodu o zmene zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia diela.

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa v dohodnutom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia. podmienok SSE-D, a.s.“ majú použité označenia nasledovný význam: Objednávateľa, ktoré spočíva v zhotovení diela, dodávkach tovarov, prác alebo  objednávateľa na projekt „REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA MK V OBCI projektu a ktoré by mohli mať pre objednávateľa význam pri jeho rozhodovaní. VII .5. b) u organizátora, objednávateľa, návodcu a pomocníka aj na význam a povahu ich účasti na spáchanom trestnom čine, c) pri príprave na zločin a pri pokuse  objednávateľa bezpečnostno-technickú službu v súlade s § 22 zák. č. na charakter poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť, (napríklad:.

čo je mib
ako ťažiť ethereum zadarmo
1 gbp na idr dnes
1 200 bahtov v librách
aktuálna cena hodiniek v malajzii
koľko nórskych korún na dolár
bnb všetko v jednej recenzii

Prístupové údaje, majú význam podľa odseku 2.4. e) informácie o mene a priezvisku Objednávateľa, adresu pre doručovanie, adresu elektronickej pošty; ak je 

Ide o fakultatívnu činnosť objednávateľa, ktorá je čiastočne podmienená zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Sudkyňa porušila smernicu Európskej únie, Kočnerov advokát podal námietku voči senátu Predsedkyňa senátu Mariána Kočnera v oddelenom konaní pri rozsudku o Marčekovi označila za objednávateľa úkladnej vraždy a uviedla ho plným menom a priezviskom. Pritom neuviedla, že v oddelenom konaní sa jedná o predpokladané konanie. Týmto ako zákonná sudkyňa upustila

Týmto ako zákonná sudkyňa upustila Objednávateľa. V prípade, ak by k tomu z akýchkoľvek dôvodov nedošlo, ale Objednávateľ uhradil Cenu Služby, zaplatenie tejto Ceny zo strany Objednávateľa sa považuje za prejav vôle Objednávateľa smerujúci k vzniku Zmluvy s obsahom uvedeným v potvrdení Objednávky. 4.8.

2003, sp. zn. M ObdoV 5/2003.) Objednávateľa. V prípade, ak by k tomu z akýchkoľvek dôvodov nedošlo, ale Objednávateľ uhradil Cenu Služby, zaplatenie tejto Ceny zo strany Objednávateľa sa považuje za prejav vôle Objednávateľa smerujúci k vzniku Zmluvy s obsahom uvedeným v potvrdení Objednávky. 4.8. znamená záväzný návrh Objednávateľa na uzatvorenie Zmluvy odoslaný v súlade s týmito Podmienkami.